Kategorie

Podmienky použitia

Zákazník nahraním vlastnej fotografie, motívu, loga potvrdzuje, že má právny súhlas na ich použitie na výrobu zadávaného produktu. Zákazník sám nesie zodpovednosť za porušenie autorských práv.

Pri vkladaní fotografií, motívov, textov do dizajnéra, každý zákazník vidí rozloženie nahraných podkladov a sám si určuje veľkosť a poradie vo vrstvách. (Na finálnom produkte nie je viditeľné nič, čo nevidíte v dizajnéri)

V prípade, že Vás designer upozorní na nízku kvalitu fotografií, (fotografia je nedostatočná na tlač) odporúčame využiť inú fotografiu, nakoľko môže dôjsť v farebným odchýlkam a rozpixelovaniu fotografií.

V prípade použitia png súborov môže na tlačenom produkte vzniknúť tmavšie alebo svetlejšie pozadie v celej veľkosti daného súboru.

UPOZORNENIE:

Výsledné farby sa môžu trošku líšiť z dôvodu používania rôznych typov monitorov (monitor je podsvietený, každý má nastavený jas a kontrast podľa svojich potrieb) a z dôvodu tlače v CMYKu a zobrazenia náhľadu v RGB režime.

Odporúčame vyhnúť sa tmavým fotografiám keďže na výslednom produkte môže dôjsť v strate detailu na fotografii. (Zliatím farieb do jednej)

Konečný produkt nemusí byť presne zhodný s návrhom v dizajnéri z dôvodu ručného dokončovania produktu. (Ide o milimetrové odchýlky)

Kladieme veľký dôraz na kvalitu našich výrobkov nielen pri výrobe ale aj pri expedícii,
preto väčšinu tovaru dodávame v našich firemných škatuliach, ktoré vaše darčeky posunú na vyššiu úroveň.

Sme jedny z mála na svete, ktorí majú v dispozícii najmodernejšiu Sublimačnú tlač ktorá je vybavená Fluo farbami.
Nakupujte chytro priamo od výrobcov!!!